Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю

Реєстрація ТОВ – це комплекс заходів спрямованих на створення такої організаційно-правової форми ведення бізнесу, як товариство з обмеженою відповідальністю і включає в себе складання, збір і підготовку документів необхідних для проведення державної реєстрації.

На сайті registraciya-ooo.info ми детально розповімо про всі особливості та нюанси підготовки до проведення держреєстрації ТОВ згідно діючих на 2018 рік законів, розглянемо етапи підбору системи оподаткування, видів діяльності і порядку формування статутного капіталу підприємства.

Залишилися питання? сміливо залишайте їх у коментарях і наші адвокати оперативно на них дадуть відповідь. Також ви можете замовити безкоштовну юридичну консультацію скориставшись формою внизу статті.

 

Зміст:

 

Поняття і переваги ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальність (скорочена назва ТОВ) – це господарське товариство, засноване одним або кількома засновниками, яке має статутний капітал, поділений на частки серед засновників, і яке здійснює свою діяльність на підставі статуту.

Незаперечними також є переваги ТОВ перед іншими організаційно-правовими формами здійснення господарської діяльності в Україні. До них відносяться:

 • кількість засновників товариства: мінімальне 1, максимальне 100. При цьому засновниками можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи України або інших держав.
 • товариство може вести свою господарську діяльність як на підставі статуту, затвердженого засновниками, так і на підставі модельного статуту, представленого і затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 • законодавчо не встановлені межі розміру статутного капіталу товариства. Тому, він може дорівнювати як 1 гривні, так і декільком мільйонам, все залежить від бажання і можливостей засновників.
 • статутний капітал ТОВ може бути сформований як грошовими коштами, так і майном. При цьому засновники зобов’язані внести свою частку в статутний капітал протягом одного року з дня держ. реєстрації товариства.
 • товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише належним йому майном. Виходячи з цього, його учасники несуть ризики збитків тільки в межах вартості внесених ними коштів в статутний капітал.

 

Реєстрація ТОВ в Києві

Для успішного проходження процесу реєстрації засновники товариства повинні завчасно підготувати потрібну інформацію і правильно скласти необхідні документи:

 • повне та скорочене найменування підприємства;
 • адреса;
 • ксерокопія паспортів і індентіфікацінних номерів засновників;
 • ксерокопія паспортів і індентіфікацінних номерів директора і головного бухгалтера (необхідні в разі реєстрації товариства з ПДВ);
 • розмір статутного капіталу, способи і порядок його формування;
 • пайовий розподіл статутного капіталу між засновниками товариства (необхідно в разі реєстрації товариства з двома і більше засновниками);
 • перелік видів діяльності, якими планує займатися підприємство;
 • контактний номер телефону;
 • обрана система оподаткування.

 

Порядок створення ТОВ в Україні

Первым этапом на пути к созданию ООО в Украине является подготовительный. Он заключается в сборе необходимой информации, написании и составлении важных для работы документов, их проверку перед подачей на государственную регистрацию.

 

Назва підприємства

Створення нового підприємства варто починати з вибору підходящого найменування і здійснення повної його перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства.

Отже, найменування товариства складається з двох частин:

 • перша вказує на його організаційно-правову форму, в нашому випадку – ТОВ;
 • друга містить вбрання засновниками назву, яке береться в лапки і викладається українською мовою, а також англійською мовою (при його наявності).

При цьому, законодавець чітко обмежує те, що категорично заборонено вказувати в найменуванні юридичної особи. До них відносяться:

 • повного або скороченого найменування органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань;
 • символіку комуністичного і / або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
 • терміни, похідні терміни і абревіатури, заборона використання яких передбачено законами України;
  найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування);
 • в найменуванні не можна використовувати слова або поєднання слів, які вказують на особливості створення окремих суб’єктів господарювання – юридичних осіб, якщо законодавством України встановлено вимоги щодо використання певних слів або словосполучень в своєму найменуванні лише такими суб’єктами господарювання (банк, пенсійний фонд, фондова біржа, торговельно промислова палата, страхова компанія, партія і т.д.).

Підібравши відповідну назву вам необхідно буде здійснити його перевірку на унікальність. Для цього можна скористатися онлайн-сервісом – Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (скорочено ЄДР).

 

Юридична адреса

Українським законодавством не визначено таке поняття як “Юридична адреса” підприємства. Однак, стаття 93 ЦКУ зазначає, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого ведеться керівництво діяльністю підприємства і здійснення управління і обліку. З чого можна зробити висновок, що поняття “юридична адреса” є тим самим місцезнаходженням юридичної особи з якого здійснюється діяльність або управління підприємством.

Важливо! Адреса господарського товариства відображається в ліцензіях, дозвільних документах, свідченнях, виписках і довідках підприємства, а також договори, які укладає підприємство, і первинних документах. Тому до його вибору слід підійти з особливою увагою.

Таким чином, державна реєстрація ТОВ може проводитися за наступною адресою:

 • за місцем реєстрації одного з засновників;
 • за місцем оренди приміщення або офісу;
 • по придбаному юридичною адресою.

Засновники підприємства

Вище вказувалося, що засновниками ТОВ можуть бути фізичні та юридичні особи, як український громадянин, так і громадянин інших країн. При цьому, максимальна кількість засновників не повинно перевищувати 100 осіб (ст. 50 ЗУ “Про господарські товариства”).

Варто також відзначити, що існують деякі нюанси при реєстрації ТОВ з іноземним засновником. Так, перш ніж виступати засновником, іноземна особа має отримати ідентифікаційний податковий номер (індивідуальний податковий номер або ІПН) в Державній фіскальної службі України, а вже після він матиме право підписувати всі необхідні для відкриття ТОВ документи (статут, прокол), звертатися до держреєстратора, а також відкривати на ім’я підприємства рахунок в банку.

 

Директор господарського товариства

Управлінням поточною діяльністю ТОВ займається виконавчий орган, який може бути, як колегіальним (управління підрозділяється на кількох осіб – генерального директора або голови правління, виконавчого, фінансового та комерційного директора), так і одноосібним (управління здійснює директор).

Пост директора ТОВ може займати як один із засновників товариства, так і третя особа, найнята і затверджене загальними зборами. Однак, слід врахувати те, що законодавчо заборонено реєструвати нове ТОВ, в якому пост директора займатиме іноземна особа. Це повинен бути виключно громадянин України.

Якщо ж іноземець хоче зайняти пост директора, то він може це зробити тільки після реєстрації ТОВ, звернувшись до центру зайнятості і подавши заяву про надання йому дозволу на працевлаштування на території України. Тільки після отримання такого дозволу він має право зайняти пост директора товариства.

 

Система оподаткування

Товариство з обмеженою відповідальністю може самостійно вибрати найбільш підходящу йому систему оподаткування. Дане право закріплено і регулюється Податковим кодексом України (ПКУ).

Так згідно з ним, ТОВ може знаходиться на наступній системі оподаткування:

 • загальна система – має на увазі сплату податку на прибуток (розділ III ПКУ);
 • спрощена система – має на увазі сплату єдиного податку;
 • пільгова система – зниження податку на прибуток або повне звільнення від ПДВ.

Те, яка система оподаткування підійде для вашого бізнесу залежить від цілого ряду чинників, викладених в ПКУ. Як правило, загальна підійде для великих підприємств з великим прибутком, а спрощена – для малого бізнесу з невеликими оборотами коштів і відповідно невеликим прибутком.

Крім того, підприємство має право раз на рік змінювати систему оподаткування, подавши відповідну заяву до податкової інспекції.

 

Види діяльності по КВЕД

Перш, ніж починати процес створення ТОВ необхідно визначиться з видами діяльності, якими планує займатися підприємство. Вони вказані в Національному класифікаторі України класифікації видів економічної діяльності ДК 009: 2010 (скорочено КВЕД).

Важливо! Обрані вами види діяльності вказуються в статуті підприємства, а тому вам слід прописати в ньому всі можливі види діяльності, якими підприємство планує займатися відразу після відкриття і в майбутньому.

У ЄДР зазначаються ж тільки ті види, які ви самі вкаже при подачі документів на реєстрацію як основні.

Також, при здійсненні вибору вам слід звернути увагу на ті види, які вимагають обов’язкового отримання ліцензій або інших дозвільних документів. І якщо ви думаєте, що можливо будете ними займатися надалі, то необхідно відразу їх прописати, оскільки ТОВ не зможе отримати ліцензію або інший дозвільний документ на той вид діяльності, який не був прописані при реєстрації.

У разі зміни або розширення переліку здійснюваних вами видів діяльності вам необхідно буде звертатися до органу державної реєстрації для реєстрації змін КВЕД.

 

Статутний капітал

Статутний капітал ТОВ є основою для забезпечення створеного підприємства оборотними і необоротними активами, що дозволяють йому повноцінно вести свою господарську діяльність.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю являє собою сукупність всіх вкладів засновників та учасників товариства. Розмір статутного капіталу не регламентований чинним законодавством України. Тому він може визначаться власниками ТОВ самостійно в залежності від обсягів і видів діяльності майбутнього підприємства.

Обраний і узгоджений розмір статутного капіталу відображається в установчих документах товариства відповідно до вимог українського законодавства (ст. 4, 51 Закону № 1576-ХІІ, ст. 143 ЦКУ, ст.ст. 57, 82 ГКУ):

 • обов’язково фіксується загальна сума статутного капіталу в гривневому еквіваленті;
 • вказуються частки всіх учасників товариства в гривневому еквіваленті та процентному співвідношенні;
 • отображщается склад статутного капіталу: грошові кошти, рухоме і нерухоме майно, речі, майнові права та ін.
  визначається порядок внесення вкладів до статутного капіталу.

Не варто забувати, що в процесі діяльності підприємства, статутний капітал може змінюватися – збільшуватися або зменшуватися. Такі зміни, підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

Статут ТОВ

Статут є установчим документів товариства з обмеженою відповідальністю на підставі якого воно здійснює свою господарську діяльність.

Згідно ГКУ, статут ТОВ повинен містити відомості про:

 • найменування товариства;
 • вид товариства, предмет і цілі його діяльності;
 • склад засновників та учасників;
 • склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
 • розмір та порядок утворення статутного капіталу;
 • розмір часток кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів;
 • порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі;
 • розмір та порядок формування резервного фонду;
 • умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання;
 • інших відомостей, пов’язаних з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачених законодавством.

Статут викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою і секретарем загальних зборів (в разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків підстави юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі не підлягають нотаріальному посвідченню (крім випадків створення ТОВ у результаті виділення, злиття, перетворення, поділу).

 

Реєстрація господарського товариства в Україні та постановка на облік

Другим і найбільш важливим етапом є реєстраційний, який включає в себе звернення з повним пакетом документів до державного реєстратора, сам процес реєстрації, а також постановку на облік в податкову інспекцію, органи статистики, виготовлення печатки та відкриття рахунків в банку.

 

Державна реєстрація

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» державна реєстрація ТОВ в Україні здійснюється державним реєстратором та нотаріусом.

Стаття 17 цього закону визначає перелік документів, які необхідно подати для держ. реєстрації ТОВ. Так згідно з нею, для створення юр. особи подаються такі документи:

 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 • заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та / або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;
 • примірник оригіналу (нотаріально завірену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;
  установчий документ юридичної особи – статут;
 • документ, що підтверджує реєстрацію іноземного особи в країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру), – в разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

Документи для проведення реєстрації можуть бути подані як в письмовій, так і електронній формі (через портал електронних сервісів).

Якщо документи подаються представником, то необхідно додатково оформити довіреність, в якій вказати всі повноваження довіреної особи.

Документи в паперовій формі приймаються за описом, екземпляр якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу за яким можна відстежувати стан їх розгляду.

Термін розгляду документів – протягом 24 годин після надходження документів. У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів і відмови в проведенні реєстраційних дій, держ. реєстратор або нотаріус вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної. реєстрації юр. особи – ТОВ. Через пару днів ви можете звернутися до реєстратора за отриманням Виписки з ЄДР.

 

Реєстрація платником ПДВ або єдиного податку

Згідно ст. 183 ПКУ, юридична особа може зареєструватися платником податку, подавши відповідну реєстраційну заяву за держ. реєстрації ТОВ.

Норми Податкового кодексу України передбачають принципи добровільної та обов’язкової реєстрації вашого господарського товариства.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 ПКУ.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит та складання податкових накладних.

 

Виготовлення печатки

Юридична особа в ході своєї поточної діяльності використовує печатку підприємства.

Для її виготовлення і придбання не потрібно отримання будь-яких дозвільних документів (ст. 58.1 ГКУ). Тому вам слід звернутися до спеціалізованої фірми, яка займається виготовленням печаток, штампів.

 

Відкриття рахунку в банку

Після відкриття ТОВ та виготовлення печатки, ви можете приступати до наступної процедури – відкриття рахунків в банку.

Починається ця процедура з нотаріального засвідчення підписів на банківських картках. Для цього, директор і бухгалтер (якщо такий є) звертаються до нотаріуса особисто з пакетом документів:

 • установчий документ товариства – статут;
 • виписка з ЄДР;
 • довідка із статистичного управління (при її наявності);
 • наказ про призначення директора і бухгалтера;
 • паспорта та ІПН директора і бухгалтера;
 • печатка підприємства;
 • реквізити банку, в якому ви плануєте відкритий рахунок.

Далі звертаємося в обраний банк, надавши наступні документи для відкриття рахунку (розділ 3 Інструкції No 492):

 • заяву про відкриття поточного рахунку, що підписана директором підприємства або його уповноваженим представником (довіреності та паспорт);
 • копії належним чином зареєстрованого установчого документа – статуту. Юридичні особи, установчі документи яких розміщені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають;
 • картку зі зразками підписів.

Крім того, директору і бухгалтеру варто бути присутнім особисто в банку, оскільки відразу можна буде отримати електронні ключі для можливості користуватися банківськими послугами в електронній формі.

На цьому порядок етап реєстрації ТОВ вважається завершеним і ви можете приступити до здійснення господарської діяльності.

 

Законодавча база

Порядок реєстрації ТОВ в Україні регулюється наступними нормативно-правовими актами:

 • Цивільний Кодекс України.
 • Господарський Кодекс України.
 • Податковий Кодекс України.
 • Закон України “Про господарські товариства”.
 • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, ВРУ, Закон від 15.05.2003 №755-IV.
 • Вимогах до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р № 368/5.
 • Постанова Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12.11.2003 р № 492.
 • Національний класифікатор України класифікації видів економічної діяльності ДК 009: 2010 (далі – КВЕД), прийнятий Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р № 457 і вступив в силу з 01 січня 2012 року.

 

Юридична консультація

Для отримання безкоштовної юридичної консультації щодо процедури, строків, порядку збору документів для реєстрації ТОВ в Києві заповніть контактну форму